Warmtepomp subsidies 2022

Subsidie

Ook in dit jaar zijn er weer verschillende subsidies beschikbaar die op u van toepassing kunnen zijn als het gaat om de aanschaf van een warmtepomp. Bekijk hieronder welke subsidies er door de overheid beschikbaar zijn gesteld:

EIA subsidie

EIA (Energie Investeringsaftrek) is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van EZK, voeren deze regeling uit.

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Hoe werkt EIA?

U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 126 miljoen per kalenderjaar. U mag 45,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Rekenvoorbeeld:

De fiscale winst in 2022 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is

15% voor de eerste schijf tot en met € 395.000 en 25,8% boven € 395.000.

U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45,5% van

€ 300.000, dat is € 136.500.

 

De fiscale winst wordt nu € 363.500 (€ 500.000 – € 136.500).

Zonder EIA betaalt u € 86.340 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u

slechts € 54.525 vennootschapsbelasting.

Uw fiscale voordeel bedraagt € 31.815.

Het netto EIA-voordeel is 10,6% van de investeringskosten.

INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE 2022 (ISDE)

Per 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen verhoogd. Ook zijn per 2022 de voorwaarden voor de minimale m2 ruimer. De isolatiemaatregelen gelden alleen voor woningeigenaren. De huidige ISDE (deze biedt een tegemoetkoming bij de aankoop van warmtepompen) is weer uitgebreid. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het systeem. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar.

Windmolens duurzaamheid

Subsidie warmtepompen omhoog van 20 naar 30 procent

Vanaf 2022 zal gedurende drie jaar de ISDE-subsidie voor warmtepompen 30 procent van de gemiddelde totale investeringskosten bedragen. Dat was 20 procent. In een brief van demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer van 28 oktober 2021 staat dat de subsidieverhoging alleen voor ‘hybride warmtepompen’ geldt. Maar dat is nu veranderd in ‘alle warmtepompen’, dus ook zonder de combinatie met een CV-ketel.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Kijk dan op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Kantoorruimte met planten

Voorwaarden ISDE zakelijke gebruikers

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers uw gebouw of te verhuren woning verduurzamen. Dat kan met een warmtepomp en een zonneboiler. VvE’s kunnen voor een appartementengebouw naast een warmtepomp en zonneboiler ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).
 • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product. • U laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen.
 • U heeft de warmtepomp na na 31 december 2021 laten installeren.
 • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw warmtepomp.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw warmtepomp nog subsidie aanvragen. Dat kan anders worden, als u uw aanvraag combineert met een aanvraag voor een isolatiemaatregel, dan geldt namelijk dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen. Wilt u naast de warmtepomp ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen.
 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor de betreffende warmtepomp heeft ontvangen.
Man met kinderen op computer

Voorwaarden ISDE particuliere gebruikers

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor een warmtepomp. Dat kan als u eigenaar bent van de koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt. U ontvangt vanaf € 500 subsidie voor een warmtepomp, afhankelijk van het type warmtepomp dat u kiest.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).
 • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product. • U laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen.
 • U heeft de warmtepomp na na 31 december 2021 laten installeren.
 • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw warmtepomp.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw warmtepomp nog subsidie aanvragen. Dat kan anders worden, als u uw aanvraag combineert met een aanvraag voor een isolatiemaatregel, dan geldt namelijk dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen. Wilt u naast de warmtepomp ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen.
 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor de betreffende warmtepomp heeft ontvangen.
Man op geldmunten