DHPS
DHPS
Rivierdijk 643-J
3371 EE Hardinxveld-Giessendam
088 – 03 06 030 - info@dhps.nl

DUTCH
HEAT
PUMP
SOLUTIONS

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Geldigheid        
Deze aanbieding heeft een geldigheidsduur van 90 dagen.

Opdrachten
Worden uitgevoerd volgens de Metaalunie voorwaarden en onderstaande aanvullende voorwaarden, deze zijn op aanvraag leverbaar.

Verzekeringen
De opdrachtgever dient te zorgen voor een CAR verzekering

Leveringen
L
everingen of deelleveringen zijn franco (op auto) ongelost vanaf € 175,- netto binnen Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden) gedurende de dag. Voor tijdleveringen worden extra gemaakte kosten doorbelast.

Levertijden     
Levertijden in overleg en afhankelijk van datum verstrekte opdracht.

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn prijzen in Euro’s, exclusief BTW. (tenzij anders aangegeven) Tussentijdse prijswijzigingen zijn niet van toepassing op levering goederen tot eind juni 2022.

Tekeningen
Indien door ons tekeningen moeten worden vervaardigd, worden de kosten hiervan doorberekend.

Goedkeuringen
Goedkeuringen bij plaatselijke en/of landelijke instanties dienen door de opdrachtgever te worden verzorgd.

Facturering     
100% bij verzend gereed staan op overeengekomen datum.

Betalingen
Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, en e.e.a. afhankelijk van gebleken kredietwaardigheid, indien we geen krediet krijgen dan overleg over de mogelijkheden.

Opslagkosten
Indien, op uw verzoek, goederen in opslag dienen te worden genomen zullen de kosten aan u worden doorberekend.

Garantie
Op de door DHPS geleverde apparatuur geldt een garantietermijn van 3 jaar met als voorwaarde dat er periodiek (jaarlijks) onderhoud aan de installaties wordt gepleegd. Op werkzaamheden en materialen uitgevoerd en geleverd door DHPS geldt een garantie termijn van 1 jaar. De garantietermijn gaat in op factuurdatum en er kan alleen aanspraak gemaakt worden hierop als facturen voldaan zijn.

Retourzendingen
Mogen alleen plaatsvinden na toestemming van onze afdeling orderbehandeling volgens onderstaande voorwaarden.

Reclames
Dienen binnen 8 dagen te geschieden.

 

Voorwaarden “Retourname materialen”

 • Retourzendingen mogen alleen plaatsvinden na overleg met de afdeling orderbehandeling onder toezending van de kopie factuur en/of pakbon. Zonder kopie factuur en/of pakbon en zonder overleg met de afdeling orderbehandeling worden retourzendingen niet in behandeling genomen.
 • Alleen door DHPS B.V. geleverde materialen komen in aanmerking voor retournering.
 • Producten die niet tot het standaard voorraadpakket behoren worden niet retour genomen.
 • Buizen en kanalen worden niet retour genomen.
 • Bij inname van de materialen ontvangt u een ontvangstbewijs.
 • Retourzendingen dienen altijd franco DHPS B.V. te geschieden.
 • Retourmaterialen waarbij de gezamenlijke nettowaarde minder is dan € 100 worden niet in behandeling genomen.
 • Geretourneerde materialen worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole.
 • Uitsluitend goedgekeurde en dus als nieuw verkoopbare materialen worden gecrediteerd, wij behouden ons het recht voor retournamekosten ter grootte van 20% van de nettowaarde in rekening te brengen op maatwerkproducten.
 • Goederen die niet gecrediteerd worden kunnen binnen veertien dagen aan de balie afgehaald worden.
 • Goederen die niet binnen de gestelde tijd afgehaald worden, worden vernietigd.
Op zoek naar de juiste warmtepomp oplossing voor uw ruimte?
Neem contact met ons op arrow_forward